Bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán cả năm là tài liệu hữu ích dành cho các em học sinh lớp 2 và quý thầy cô giáo.

Với bộ Bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán cả năm mới nhất này sẽ giúp các em học sinh ôn tập, củng cố vững chắc được kiến thức môn Toán lớp 2. Nội dung bài tập được xây dựng bám sát vào các kiến thức Toán trong sách giáo khoa. Mời các bạn cùng tham khảo và tải tài liệu tại đây.

Bạn đang xem: Bài tập cuối tuần toán lớp 2

Bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán cả năm

Tuần 1

Phần 1. Bài tập trắc nghiệm

1. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

a) Số bé nhất có một chữ số là 1: ……Số bé nhất có một chữ số là 0:..……..

b) Số lớn nhất có hai chữ số là 90:……Số lớn nhất có hai chữ số là 99: …….

2. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

a) Số liền trước của 19 là 20:……Số liền trước của 19 là 18:………


b) Số liền sau của 99 là 100: ……Số liền sau của 99 là 98: ……….

3. Nối (theo mẫu)

4. Đúng ghi Đ ; sai ghi S:

Đặt tính rồi tính tổng của hai số hạng là 5 và 32
Phần 2: Tự Luận

5. Viết các số 33 , 42 , 24 , 22 , 34 , 43 , 23 , 44 , 32

a) Theo thứ tự từ bé đến lớn: ………. ………… …………

b) Theo thứ tự từ lớn đến bé:……… ………. ………….

6. Cửa hàng buổi sáng bán được 20 hộp kẹo, buổi chiều bán được 32 hộp kẹo. Hỏi cả 2 buổi cửa hàng bán được bao nhiêu hộp kẹo?


Tóm tắt:

Buổi sáng:….. hộp

Buổi chiều:….hộp

Cả hai buổi:…hộp?


Bài giải:

.......................................................................

.......................................................................

.......................................................................


7. Nhà bạn Hà nuôi 36 con gà. Mẹ vừa mua thêm 12 con gà gà nữa. Hỏi nhà bạn Hà có tất cả bao nhiêu con gà?


Tóm tắt:

Có:….. con

Có tất cả: …con?


Bài giải:

.......................................................................

.......................................................................

.......................................................................


8. Mảnh vải dài 75 dm. Hỏi sau khi cắt đi 15 dm thì mảnh vải còn lại dài bao nhiêu đề-xi-mét?


Tóm tắt:

Có: …....

Cắt:…...

Còn lại:…dm?


Bài giải:

.......................................................................

.......................................................................

.......................................................................


9. Điền dấu + hoặc dấu – vào ô trống để có kết quả đúng:

40302010=20
40302010=40

Đáp án tuần 1- Đề A

1. a) Số 0: Đ b) Số 99: Đ

2. a) Số 18: Đ b) Số 100: Đ

3. Nối (theo mẫu) 72 = 70 + 2; 94 = 90 + 4; 53 = 50 + 3; 49 = 40 + 9; 27 = 20 + 7

4. Đúng ghi Đ; sai ghi S:

Đặt tính rồi tính tổng của hai số hạng là 5 và 32


Phần 2: Tự Luận

5. Viết các số 33, 42, 24, 22, 34, 43, 23, 44, 32

a) Theo thứ tự từ bé đến lớn: 22; 23; 24; 32; 33; 34; 42; 43; 44

b) Theo thứ tự từ lớn đến bé: 44; 43; 42; 34; 33; 32; 24; 23; 22

6. Cả hai buổi cửa hàng bán được số hộp kẹo là:

20 + 32 = 52 (hộp)

Đáp số: 52 hộp kẹo

7. Nhà bạn Hà có tất cả số con gà là:

36 + 12 = 48 (con)

Đáp số: 48 con gà

8. Mảnh vải còn lại dài là:

75 – 15 = 60 (dm)

Đáp số: 60dm vải

9.

40-30+20-10=20
40+30-20-10=40

hoặc:

40-30+20+10=40

Tuần 2

Phần 1. Bài tập trắc nghiệm

1. Đúng ghi Đ; sai ghi S:

a) Đặt tính rồi tính: 47-20

b. Đặt tính rồi tính: 89-5

2 . Nối phép tính với kết quả đúng (theo mẫu):

3. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

a) Tổng của hai số 45 và 3 là:


A. 75 B. 42


C.15 D.48


b) Hiệu của hai số 56 và 2 là:


A. 58 B.76


C.54 D.36


Phần 2 – Tự luận

4. Đàn gà có 12 con gà trống và 13 con gà mái. Hỏi đàn gà có bao nhiêu con?

Bài giải

..................................................................... .....................................................................


..................................................................... .....................................................................

..................................................................... .....................................................................

5. Lớp 2A có 35 bạn trong đó có 20 bạn nam. Hỏi lớp 2A có bao nhiêu bạn nữ?

Bài giải

..................................................................... .....................................................................

..................................................................... .....................................................................

..................................................................... .....................................................................

6. Tính:


a) 1+2+3 = .....................

= .....................

b) 10+20+30 = .....................

= .....................


c) 12+13+14 = .....................

= .....................

d) 21+31+41 = .....................

= .....................


7.

Tính:


a) 9-5-2 = .....................

= .....................

= .....................


= .....................

= .....................

Xem thêm: Lý Giải: Vì Sao Ta Có Thể Xác Định Được Âm Phát Ra Từ Bên Phải Hay Bên Trái ?


8. Điền dấu + hoặc – vào ô trống để có kết quả đúng:

40302010=80
40302010=100

.................................................


Chia sẻ bởi: Trịnh Thị Thanh
nasaconstellation.com
Mời bạn đánh giá!
Lượt tải: 40.485 Lượt xem: 102.992 Dung lượng: 1,5 MB
Liên kết tải về

Link nasaconstellation.com chính thức:

Bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán cả năm nasaconstellation.com Xem

Các phiên bản khác và liên quan:


Sắp xếp theo Mặc địnhMới nhấtCũ nhất
*

Xóa Đăng nhập để Gửi
Tài liệu tham khảo khác
Chủ đề liên quan
Mới nhất trong tuần
Tài khoản Giới thiệu Điều khoản Bảo mật Liên hệ Facebook Twitter DMCA