... 33 After he (finish) breakfast he (sit) down khổng lồ write some letters 34 She (have) a hard life, but she’s always smiling 35 I think Jim (be) out of town EXERCISE ... Myself so much >> truy cập http://tuyensinh247.com nhằm học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh xuất sắc nhất! 10 ĐÁP ÁN Exercise 1: are - reach comes came - had left has never flown have just decided ... Two famous novels >> truy cập http://tuyensinh247.com để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh xuất sắc nhất! A wrote B writes C has written D had written 23 When her husband was in the army,...

Bạn đang xem: Bài tập chuyên đề các thì trong tiếng anh


*

*

... This A-shall be B-has been C-will have been D-will be Đáp án t ập t rắc nghi ệm t hì t rong Tiế ng anh D-visit 1-A 2-B 3-A 4-C 5-D 6-B 7-A 8-D 9-A 10-A 11-C 12-C 13-B 14-A 15-D 16-C 17-A 18-B 19-B...
*

... Huyen walks to lớn school A everyday B now C at the moment D right now 12 My friends always strong boots in the winter A have B travel C wear D go 13 He to school late A goes never B never...
*

*

... Very angry when she knows this A-shall be B-has been C-will have been D-will be Đáp án tập trắc nghiệm giờ anh D-visit 1-A 2-B 3-A 4-C 5-D 6-B 7-A 8-D 9-A 10-A 11-C 12-C 13-B 14-A 15-D 16-C 17-A...
... Và … (open) it When I … (open) the door, I … (see) my brother I … (greet) him & … (ask) him to lớn come in c.My cousin and I … (watch) a movie on TV last night whan my brother … (come) He … (watch) ... … (not / watch) it He … (fall) asleep và … (snore) loudly I … (turn) the television off & just then he … (wake) up c.Last night I … (just/ go) to bed và … (read) a book when suddenly I … (hear) ... ……… (not realize) she ……… (be) foreign 257 Don‟t leave till I ……… (arrive) 258 When your father ……… (die)? ~ I ……… (not know) when he ……… (die) 259 It …… (rain) when we arrived 260 Dick ……… (start)...
... đồng trùng phù hợp buta-1,3-đien stiren thu đợc mt nhiều loại caosu buna-S cú kh nng chng du cao, đựng 90,8% cacbon v lng tỉ lệ số mol buta-1,3-đien stiren cao su l A : B : C : D : Cõu 39: phân chia hổn hợp ankin ... đồng trùng hòa hợp buta-1,3-đien stiren thu đợc mt nhiều loại caosu buna-S cú kh nng chng du cao, cất 90,8% cacbon v lng tỉ lệ thành phần số mol buta-1,3-đien stiren cao su l A : B : C : D : Cõu 39: chia hổn đúng theo ankin ... Penta-1,3-đien C 2-metylbuta-1,3-đien D Cõu 18: Thực phn ng bóc 5,8 gam butan (h=80%) đợc tp hà nội hp X bao gồm H2 hiđrocacbon Đốt cháy không còn X ri hp th ht sn phm vo dung dch nc vụi d thỡ ung dch nc vụi núm i bao...
... Lơng Số người công nhân danh sách trung bình ngời 400 440 Tổng số ngy công LVTT chế độ n/công 10.400 11.440 Tổng số ngy lm thêm 400 1.320 Tổng số công LVTT chính sách g/công 86.400 102.080 54 10 Tổng số ... Xuất khẩu) yêu cầu: khẳng định tiêu sau năm ? a giá trị tiếp tế công nghiệp (GO) b Tổng doanh thu trong đó: Doanh thu công nghiệp, doanh thu xuất Phân tích dịch chuyển giá thnh sản phẩm hình ảnh hởng nhân ... Liệu thống kê tình hình sản xuất doanh nghiệp khí năm 2005 nh sau: (Đvt : Triệu đồng) I kế hoạch giá bán trị chế tạo công nghiệp : 6.000 Tổng quỹ chi phí lơng : 2000 Số công nhân list bình quân...
... 21) I .my keys, so I can"t mở cửa that door (lose) 22) Columbus .in the New World in 1492 (arrive) 23) Nina .her leg She is still in hospital (break) 24) He .here all his life (live) 25) Colin .for ... (plant) 41 Be quiet, I to lớn concentrate (try) 42 Jane many books about Chinese culture (write) 43) She her first book in 1990 (write) 44) She currently a book about Chinese painting (write)...
... bài tập 2: ( câu đơn) I (have) coffee for breakfast every morning We (do) exercise one right at the ... Today she (wear) a red one Her bicycle (be) stolen People (speak) English and French in Canada bài xích tập số 3: At nine o"clock yesterday morning we bus A wait B waiting At this time tomorrow A we ... Tonight, I A will finish B have finished _ my work for the day C will have finished D finish Dạng bài bác tập số 1:The simple present và the present continuous Put the verbs in brackets into the simple...

Xem thêm: Hgb Là Gì ? Chỉ Số Xét Nghiệm Hgb Trong Máu Có Ý Nghĩa Gì


... Meaning what about she learned Russian at 45 we were talking about you BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM VỀ CÁC THÌ vào TIẾNG ANH Chương I I …….Louisiana state University A-am attending B-attend C-was attending ... Lan truyền Sự công nhận Danh tiếng Áo sơ mày Ngài Loa tín đồ lạ phẫu thuật Thông cảm Truyện Họng huấn luyện và giảng dạy viên Chú Tuổi trẻ con Thời gian công việc Phim ảnh Nước Tiền ví dụ vào sale Nghiên cứu Trò ... Truyền thông thing oven Lời cảm ơn Âm nhạc người Cách đọc phương pháp Dữ liệu Thức nạp năng lượng Hiểu biết Lý thuyết điều khoản Chim Văn chương vụ việc Phần mềm kiểm soát điều hành con kiến thức quyền lực Khả tài chính học Tình Yêu...
Tai lieu Mục lục nội dung bài viết Tìm kiếm mới Luận Văn Tài liệu new Chủ chủ đề liệu new đăng tóm tắt văn bạn dạng trong lòng bà bầu chiến tranh với cối xay gió ngữ văn 8 đã có lần em cùng phụ huynh đi thăm mộ người thân trong gia đình trong đợt nghỉ lễ tết điểm sáng chung với vai trò của ngành ruột khoang thuyết minh về bé trâu lập dàn ý bài xích văn từ sự lớp 10 giải bài xích tập đồ gia dụng lý 8 chuyện cũ trong che chúa trịnh giải bài bác tập vật dụng lý 9 biên soạn văn tế nghĩa sĩ nên giuộc soạn bài cô nhỏ nhắn bán diêm giai bai tap vat ly 8 viet bai tap lam van so 2 lop 9 thuyet minh ve con trau bài ca ngắn đi trên bến bãi cát sự cải tiến và phát triển của từ bỏ vựng tiếp theo ôn tập văn học trung đại việt nam lớp 11 bài tập tỷ lệ thống kê có giải thuật bai viet so 2 lop 9 de 1 soan bai co be ban diem đần van lop 8