Một số lưu ý khi sử dụng bài giảng elearning môn Toán lớp 6

♥ Muốn tạm dừng ở bất kỳ thời điểm như thế nào của một trang, hay muốn chuyển trang tiếp theo sau hoặc xem xét lại trang trước. Em kích loài chuột vào các hình tượng trên thanh điều khiển.

Bạn đang xem: Bài giảng môn toán

♥ muốn tải file nguồn trình chiếu PowerPoint, những em kích chuột vào biểu tượng

*

Danh sách bài giảng elearning môn Toán lớp 6 – Sách Cánh Diều

Chương I. Số từ nhiên

Bài 1. Tập hợp.

§ tiết 1 Tập hợp

§ tiết 2 Tập hợp

Bài 2. Tập hợp các số từ nhiên.

§ máu 1 Tập hợp các số trường đoản cú nhiên

§ ngày tiết 2 Tập hợp những số trường đoản cú nhiên

§ tiết 3 Tập hợp các số trường đoản cú nhiên

Bài 3. Phép cộng, phép trừ những số tự nhiên.

§ ngày tiết 1 Phép cộng, phép trừ những số từ nhiên

§ huyết 2 Phép cộng, phép trừ những số trường đoản cú nhiên

Bài 4. Phép nhân, phép chia những số từ nhiên.

§ ngày tiết 1 Phép nhân, chia những số trường đoản cú nhiên

§ ngày tiết 2 Phép nhân, chia những số từ bỏ nhiên

Bài 5. Phép tính luỹ vượt với số nón tự nhiên.

§ huyết 1 Phép tính luỹ vượt với số mũ tự nhiên

§ tiết 2 Phép tính luỹ thừa với số nón tự nhiên

§ máu 3 Phép tính luỹ vượt với số nón tự nhiên

Bài 6. Sản phẩm tự thực hiện các phép tính.

§ tiết 1 sản phẩm tự tiến hành các phép tính

§ ngày tiết 2 sản phẩm công nghệ tự triển khai các phép tính

Bài 7. Quan hệ phân tách hết. đặc thù chia hết.

§ quan liêu hệ phân tách hết. đặc điểm chia hết

Bài 8. Dấu hiệu chia hết mang đến 2, đến 5.

§ Dấu hiệu chia hết mang lại 2, mang lại 5

Bài 9. Dấu hiệu chia hết mang lại 3, mang lại 9.

§ dấu hiệu chia hết mang lại 3, mang lại 9

Bài 10. Số nguyên tố. Hợp số.

§ Tiết một số ít nguyên tố. Hòa hợp số

§ ngày tiết 2 Số nguyên tố. Vừa lòng số

Bài 11. Phân tích một số ra vượt số nguyên tố.

§ ngày tiết 1 Phân tích một số ra vượt số nguyên tố

§ huyết 2 Phân tích một vài ra thừa số nguyên tố

Bài 12. Ước bình thường và cầu chung khủng nhất

§ máu 1 Ước phổ biến và cầu chung mập nhất

§ huyết 2 Ước bình thường và cầu chung bự nhất

§ tiết 3 Ước chung và ước chung béo nhất

Bài 13. Bội thông thường và bội chung nhỏ tuổi nhất

§ huyết 1 Bội thông thường và bội chung bé dại nhất

§ ngày tiết 2 Bội bình thường và bội chung nhỏ nhất

§ huyết 3 Bội tầm thường và bội chung nhỏ dại nhất

Bài tập cuối chương I

§ huyết 1 Ôn tập chương I

§ máu 2 Ôn tập chương I

CHƯƠNG II. SỐ NGUYÊN

Bài 1. Số nguyên âm

§ Tiết một số ít nguyên âm

Bài 2. Tập hợp những số nguyên

§ máu 1 Tập hợp các số nguyên

§ ngày tiết 2 Tập hợp các số nguyên

§ máu 3 Tập hợp các số nguyên

Bài 3. Phép cộng các số nguyên

§ huyết 1 Phép cộng các số nguyên

§ tiết 2 Phép cộng các số nguyên

§ ngày tiết 3 Phép cộng những số nguyên

Bài 4. Phép trừ số nguyên. Quy tắc dấu ngoặc

§ ngày tiết 1 Phép trừ số nguyên. Quy tắc dấu ngoặc

§ máu 2 Phép trừ số nguyên. Quy tắc lốt ngoặc

Bài 5. Phép nhân các số nguyên

§ ngày tiết 1 Phép nhân các số nguyên

§ tiết 2 Phép nhân những số nguyên

Bài 6. Phép chia hết nhị số nguyên. Quan hệ chia hết trong tâp phù hợp số nguyên.

§ ngày tiết 1 Phép phân chia hết nhì số nguyên. Quan hệ phân chia hết trong tâp phù hợp số nguyên

§ huyết 2 Phép phân chia hết hai số nguyên. Quan tiền hệ phân chia hết trong tâp hợp số nguyên

§ máu 3 Phép chia hết hai số nguyên. Quan hệ chia hết vào tâp phù hợp số nguyên

Bài tập cuối chương II

§ huyết 1 Ôn tập chương II

§ tiết 2 Ôn tập chương II

HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH VÀ TRẢI NGHIỆM

Chủ đề 1. Đầu tư kinh doanh

§ ngày tiết 1 Đầu tứ kinh doanh

§ máu 2 Đầu tư kinh doanh

§ tiết 3 Đầu bốn kinh doanh

CHƯƠNG III. HÌNH HỌC TRỰC QUANBài 1. Tam giác đều. Hình vuông. Lục giác đều.

§ máu 1 Tam giác đều. Hình vuông. Lục giác đều

§ ngày tiết 2 Tam giác đều. Hình vuông. Lục giác đều

§ huyết 3 Tam giác đều. Hình vuông. Lục giác đều

Bài 2. Hình chữ nhật. Hình thoi.

§ tiết 1 Hình chữ nhật. Hình thoi

§ ngày tiết 2 Hình chữ nhật. Hình thoi

§ ngày tiết 3 Hình chữ nhật. Hình thoiBài 3. Hình bình hành.

§ huyết 1 Hình bình hành

§ tiết 2 Hình bình hành

§ tiết 3 Hình bình hành

Bài 4. Hình thang cân.

§ tiết 1 Hình thang cân

§ máu 2 Hình thang cân

§ tiết 3 Hình thang cân

Bài 5. Hình gồm trục đối xứng.

§ tiết 1 Hình gồm trục đối xứng

§ huyết 2 Hình gồm trục đối xứng

Bài 6. Hình tất cả tâm đối xứng.

§ tiết 1 Hình có tâm đối xứng

§ máu 2 Hình tất cả tâm đối xứng

Bài 7. Đối xứng trong thực tiễn.

§ máu 1 Đối xứng vào thực tiễn

§ tiết 2 Đối xứng trong thực tiễn

Bài tập cuối chương III

§ ngày tiết 1 Ôn tập chương III

§ huyết 2 Ôn tập chương III

CHƯƠNG IV. MỘT SỐ YẾU TỐ THỐNG KÊ VÀ XÁC SUẤT.

Bài 1. Thu thập, tổ chức, biểu diễn, phân tích và up load dữ liệu.

Xem thêm: Tải Game Vương Quốc Sao,Vương Quốc Sao Miễn Phí, Vương Quốc Sao Android

Bài 2. Biểu đồ cột kép.

Bài 3. Quy mô xác suất trong một số trò nghịch và thí nghiệm solo giản

Bài 4. Xác suất thực nghiệm trong một số trong những trò đùa và thí nghiệm đơn giản

Bài tập cuối chương IV

CHƯƠNG V. PHÂN SỐ VÀ SỐ THẬP PHÂN

Bài 1. Phân số cùng với tử và mẫu mã là số nguyên

Bài 2. So sánh những phân số. Lếu số dương

Bài 3. Phép cộng, phép trừ phân số

Bài 4. Phép nhân, phép chia phân số

Bài 5. Số thập phân

Bài 6. Phép cộng, phép trừ số thập phân

Bài 7. Phép nhân, phép phân tách số thập phân

Bài 8. Ước lượng và làm tròn số

Bài 9. Tỉ số. Tỉ số phần trăm

Bài 10. Hai việc về phân số

Bài tập cuối chương V

HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH VÀ TRẢI NGHIỆMChủ đề 2. Chỉ số khối khung hình (BMI)CHƯƠNG VI. HÌNH HỌC PHẲNG

Bài 1. Điểm. Đường thẳng

Bài 2. Hai tuyến phố thẳng giảm nhau. Hai tuyến đường thẳng song song

Bài 3. Đoạn thẳng

Bài 4. Tia

Bài 5. Góc

Bài tập cuối chương VIHOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH VÀ TRẢI NGHIỆM

Chủ đề 3. Sắp xếp thành những vị trí thẳng hàng

ĐÃ HOÀN THÀNH TẬP HỢP BÀI GIẢNG PPT TOÁN 6 CÁNH DIỀU. HỮU ÍCH HÃY ẤN LIKE. CẢM ƠN!