Tóm tắt kim chỉ nan Vật Lý 11 bài 1: Điện tích. Định nguyên lý Cu lông ngắn gọn, cụ thể sẽ giúp học viên nắm vững kỹ năng và kiến thức trọng trung tâm Vật Lý 11 bài xích 1.

Bạn đang xem: Bài 1 vật lý 11


Lý thuyết thứ Lý 11 Bài 1: Điện tích. Định mức sử dụng Cu lông

Bài giảng vật dụng Lý 11 bài xích 1: Điện tích. Định giải pháp Cu lông

I. Sự lây lan điện của các vật. Điện tích. Tương tác điện

1. Sự nhiễm điện của những vật

Khi rửa xát phần nhiều vật như thanh thủy tinh, thanh nhựa, mảnh pôliêtilen,… vào dạ hoặc lụa, … thì những vật đó rất có thể hút gần như vật vơi như mẩu giấy, tua bông, mẩu xốp… Ta bảo rằng những đồ đó đã trở nên nhiễm điện.

Sau khi rửa xát vào vải khô, thước vật liệu bằng nhựa hút mẩu giấy

Sau khi rửa xát vào vải khô, thước vật liệu bằng nhựa hút mẩu xốp

2. Điện tích. Điện tích điểm

+ đồ bị lây lan điện còn gọi là vật sở hữu điện, đồ gia dụng tích điện hay như là một điện tích.

+ Điện tích điểm là một trong những vật tích năng lượng điện có form size rất nhỏ so với khoảng cách tới điểm mà lại ta xét.

3. Can hệ điện. Hai nhiều loại điện tích

Có 2 loại điện tích: điện tích dương (+) cùng điện tích âm (-).

Các điện tích cùng loại (dấu) thì đẩy nhau.

Các năng lượng điện khác nhiều loại (dấu) thì hút nhau.

Tương tác thân 2 điện tích điểm

II. Định hình thức Cu - lông. Hằng số điện môi

1. Định quy định Cu – lông

- Nhà bác học Cu – lông đã áp dụng cân xoắn để đo lực đẩy giữa hai quả cầu nhỏ tích điện thuộc dấu.

- tự các hiệu quả thí nghiệm, ta có định luật pháp Cu – lông được tuyên bố như sau:

“Lực hút hay đẩy giữa hai điện tích điểm đặt trong chân không tồn tại phương trùng với đường thẳng nối hai điện tích điểm đó, bao gồm độ lớn tỉ lệ thuận với tích độ phệ của hai điện tích và tỉ lệ nghịch cùng với bình phương khoảng cách giữa chúng”.

F=k.q1q2r2

Trong đó:

+ F: lực thúc đẩy (N)

+ k = 9.109: hệ số tỉ lệ (N.m2C2 )

+ q1, q2: năng lượng điện của 2 năng lượng điện (C)

+ r: khoảng cách giữa 2 điện tích (m)

Biểu diễn lực ảnh hưởng Cu – lông trong một số trong những trường hợp

2. Lực cửa hàng giữa các điện tích điểm đặt trong năng lượng điện môi đồng tính. Hằng số điện môi

+ Điện môi là môi trường cách điện

Ví dụ: không khí, dầu hỏa, nước nguyên chất, thủy tinh, thạch anh,…

Thạch anh

+ khi đặt những điện tích trữ trong một điện môi đồng tính thì lực liên tưởng giữa bọn chúng sẽ yếu đuối đi lần so với khi đặt nó ở vào chân không.

F=kq1q2εr2

ε: là hằng số năng lượng điện môi của môi trường xung quanh (ε≥1 ).

+ Hằng số năng lượng điện môi là một trong đặc trưng quan trọng cho tính chất điện của một chất biện pháp điện. Nó cho biết, lúc đặt các điện tích trong hóa học đó thì lực công dụng giữa bọn chúng sẽ nhỏ đi bao nhiêu lần so với khi chúng đặt ở trong chân không.

Bảng hằng số năng lượng điện môi của một trong những chất


Trắc nghiệm trang bị lí 11 bài bác 1: Điện tích. Định phương pháp Cu-lông

I. Mức độ dấn biết

Câu 1. Điện tích lũy là

A. đồ dùng có size rất nhỏ.

B. Năng lượng điện coi như tập trung tại một điểm.

C. Vật đựng rất ít điện tích.

D. điểm phát ra điện tích.

Hiển thị câu trả lời

Câu 2. Câu nào sau đây là đúng lúc nói về sự tương tác điện

A. Hai điện tích cùng dấu thì đẩy nhau.

B. Hai điện tích cùng dấu thì hút nhau.

C. Hai điện tích trái vệt thì đẩy nhau

D. Nhì thanh nhựa tương đương nhau, sau khi cọ xát với len dạ, nếu gửi lại gần thì chúng sẽ hút nhau.

Hiển thị giải đáp

Câu 4. Hai điện tích trái vệt sẽ:

A. Hút nhau.

B. đẩy nhau.

C. Không xúc tiến với nhau.

D. Vừa hút vừa đẩy nhau.

Hiển thị câu trả lời

Câu 5. Hai năng lượng điện tích cùng dấu sẽ:

A. Hút nhau.

B. đẩy nhau.

C. Không thúc đẩy với nhau.

D. Vừa hút vừa đẩy nhau.

Hiển thị câu trả lời

Câu 6. Hằng số điện môi của ko khí rất có thể coi:

A. ε = 0.

B. ε 0.

D. ε ≈ 1.

Hiển thị lời giải

Câu 7. Biểu thức tính lực thúc đẩy giữa hai năng lượng điện tích đặt trong chân không là:

A. F=2kq1q2r.

B. F=kq1q22r.

C. F=q1q2r.

D. F=kq1q2r2.

Hiển thị giải đáp

Đáp án: D

Giải thích:

Biểu thức tính lực địa chỉ giữa hai năng lượng điện tích để trong chân không là:

F=kq1q2r2


Câu 8.Chọn tuyên bố sai?

A. Điện tích trữ là điện tích coi như tập trung tại một điểm.

B. Có hai các loại điện tích là điện tích dương với điện tích âm.

C. Những điện tích thuộc dấu thì đẩy nhau, trái vết thì hút nhau.

D. Lúc hút nhau các điện tích sẽ dịch rời lại gần nhau.

Hiển thị giải đáp

Đáp án: D

Giải thích:

Lực tác động tĩnh điện gồm độ béo rất nhỏ dại nên cấp thiết làm di chuyển các năng lượng điện tích.


Câu 9.Nhận xét nào sau đấy là đúng khi nói về điện môi?

A. Điện môi là môi trường xung quanh dẫn điện. Hằng số năng lượng điện môi của đôi bàn chân không bằng 1.

B. Điện môi là môi trường thiên nhiên cách điện. Hằng số điện môi của cẳng chân không bởi 1.

C. Hằng số điện môi của một môi trường cho thấy thêm lực địa chỉ giữa các điện tích trong môi trường đó to hơn so với khi chúng đặt vào chân không bao nhiêu lần.

D. Hằng số điện môi có thể nhỏ dại hơn 1.

Hiển thị lời giải

Đáp án: B

Giải thích:

A – sai vì điện môi là môi trường cách điện. Hằng số điện môi của chân không bằng 1.

B – đúng

C – sai vày hằng số điện môi của một môi trường cho thấy thêm lực liên quan giữa những điện tích trong môi trường xung quanh đó nhỏ tuổi hơn so với khi bọn chúng đặt trong chân không từng nào lần.

D – sai bởi hằng số năng lượng điện môi của bàn chân không là nhỏ dại nhất và bởi 1, còn những chất điện môi khác đều phải sở hữu hằng số điện môi lớn hơn 1.


Câu 10. Độ bự lực tương tác giữa hai điện tích nơi đặt trong ko khí

A. Tỉ trọng với bình phương khoảng cách giữa 2 điện tích.

B. Tỉ lệ với khoảng cách giữa 2 điện tích.

C. Tỉ trọng nghịch với khoảng cách giữa 2 năng lượng điện tích.

D. Tỉ lệ thành phần nghịch với bình phương khoảng cách giữa 2 điện tích.

Xem thêm: Cách Xác Định Hàm Số Y Ax B Được Định Nghĩa Như Thế Nào?  Giải Bài Tập Sgk

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Giải thích:

Biểu thức tính lực hệ trọng giữa hai điện tích là: F=kq1q2r2. Độ to lực tương tác giữa hai năng lượng điện tích nơi đặt trong không khí: tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng cách giữa 2 điện tích.