Câu hỏi: bố điện tích q giống hệt nhau được đặt cố định tại bố đỉnh của một tam giác đều có cạnh a. Độ lớn cường độ điện trường tại trung tâm của tam giác đó là:

*

Lời giải:

Đáp án đúng:D.

Bạn đang xem: Ba điện tích q giống nhau được đặt cố định tại ba đỉnh của một tam giác đều cạnh a

E = 0

Giải thích:

*

Tại O phương pháp đều 3 đỉnh A, B, C với thuộc độ lớn điện tích là q.

Khoảng bí quyết từ tâm của tam giác đều đến mỗi đỉnh của tam giác là:

*
*
Chọn D. E = 0.

Kiến thức mở rộng:

1. Điện trường

- Điện trường là môi trường (dạng vật chất) phủ quanh điện tích và gắn liền với điện tích. Điện trường tác dụng lực điện lên những điện tích không giống đặt trong nó.

- Nơi nào bao gồm điện tích thì bao bọc điện tích đó có điện trường.

- Một điện tích Q nằm tại một điểm trong không khí sẽ tạo ra xung quanh nó một điện trường. Một điện tích q nằm trong điện trường đó sẽ bị Q tác dụng một lực điện với ngược lại, q cũng tác dụng lên Q một lực đối

2. Cường độ điện trường

Giả sử tất cả một điện tích điểm Q nằm tại điểm O. Điện tích này tạo ra một điện trường xung quanh nó. Để nghiên cứu điện trường của Q tại điểm M, ta đặt tại đó một điện tích điểm q, gọi là điện tích thử với xét lực điện tác dụng lên q (Hình 3.2). Theo định luật Cu-lông, q càng nằm xa Q thì lực điện càng nhỏ. Ta nói điện trường tại các điểm càng xa Q càng yếu. Bởi vì thế cần phải xây dựng một khái niệm đặc trưng mang lại sự mạnh, yếu của điện trường tại một điểm. Khái niệm đó là cường độ điện trường.

*

a. Định nghĩa.

Thực nghiệm chứng tỏ rằng lần lượt những điện tích thử q1, q2,… không giống nhau tại một điểm thì:

*

Ta bao gồm thể thấy độ lớn của lực điện tác dụng lên điện tích thử q = +1C để đặc trưng cho cường độ điện trường tại điểm mà lại ta xét. Tuy nhiên theo công thức (1.1), độ lớn F của lực điện tỉ lệ thuận với q, phải thương số F/qchính là độ lớn của lực điện tác dụng lên điện tích 1C. Vị đó, ta sẽ lấy thương số này làm cho số đo của cường độ điện trường. Vậy ta bao gồm định nghĩa sau:

Cường độ điện trường tại một điểm là đại lượng đặc trưng mang lại tác dụng lực của điện trường tại điểm đó. Nó được xác định bằng thương số của độ lớn lực điện F tác dụng lên một điện tích thử q (dương) đặt tại điểm đó cùng độ lớn của q.

*

b. Vectơ cường độ điện trường

Vì lực F là đại lượng vectơ, còn điện tích q là đại lượng vô hướng, yêu cầu cường độ điện trường Ecũng là một đại lượng vectơ.

Cường độ điện trường được biểu diễn bằng một vectơ gọi là vectơ cường độ điện trường. Từ công thức (3.1), ta có:

Vectơ cường độ điện trườngEcó:

+ Phương cùng chiều trùng với phương cùng chiều của lực điện tác dụng lên điện tích thử q dương.

+ Chiều dài (môđun) biểu diễn độ lớn của cường độ điện trường theo một tỉ lệ xích làm sao đó.

c. Đơn vị đo cường độ điện trường.

Đơn vị đo cường độ điện trường là Vôn bên trên mét (kí hiệu là V/m).

d. Công thức tính cường độ điện trường tại một điện tích điểm

Công thức tính cường độ điện trường tại một điện tích điểm Q:

*

e. Nguyên lí chồng chất điện trường

Giả sử có hai điện tích điểm Q­1­ và Q2­gây ra tại điểm M nhị vec tơ cường độ điện trườngE1vàE2.

Nguyên lí chồng chất điện trường: các điện trường E1 với E2 đồng thời tác dụng lực điện lên điện tích q một biện pháp độc lập với nhau. Cường độ điện trường tại một điểm bằng tổng hợp củavec tơ E1vàE2.

*

Các vectơ cường độ điện trường tại một điểm được tổng hợp theo quy tắc hình bình hành.

3. Những đạng bài xích tập về điện trường

Dạng 1:Xác định cường độ điện trường do điện tích gây nên tại một điểm

* Phương pháp:

- Cường độ điện trường vì chưng điện tích điểm Q gây ra có:

+ Điểm đặt: Tại điểm đang xét;

+ Phương: Trùng với đường thẳng nối điện tích Q với điểm đang xét;

+ Chiều: Hướng ra xa Q nếu Q > 0 và hướng về Q nếu Q

*

, trong đó k = 9.109Nm2C-2.

Dạng 2:Xác định lực điện trường tác dụng lên một điện tích vào điện trường

* Phương pháp:

- Lực tĩnh điện tác dụng lên điện tích q đặt vào điện trường:

*

có: + Điểm đặt: tại điểm đặt điện tích q;

+ Phương: trùng phương với vector cường độ điện trường ;

+Chiều: cùng chiều với nếu q > 0 với ngược chiều với nếu q

*

- Vẽ vecto hợp lực bằng theo quy tắc hình bình hành.

Xem thêm: Sinh Học 10 Bài 27 Các Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Sinh Trưởng Của Vi Sinh Vật

- Tính độ lớn hợp lực dựa vào phương pháp hình học hoặc định lí hàm số cosin.