As long as được sử dụng khá thông dụng trong số trường hòa hợp văn nói, viết của tiếng Anh, nếu dịch riêng từng xuất phát từ 1 thì bạn có thể hiểu As long as là “càng dài” “vì dài” “vì lâu”… Nhưng các cách hiểu vậy đã đúng chưa?


Hãy thuộc Anh ngữ Ms Hoa tìm ra lời giải qua nội dung bài viết này nhé.

Bạn đang xem: As long á

*

I. DỊCH NGHĨA

1. As long as là gì?

“As long as” mang chân thành và ý nghĩa là miễn như, miễn là, đấy là nghĩa được đọc theo cụm từ, chúng ta không thể dịch nghĩa từng từ nhằm hiểu cả cụm. As long as thuộc đội từ (hay còn được gọi là liên từ) được khiến cho bởi sự liên kết giữa 2 từ “as” cùng “long”

Trong giờ đồng hồ Anh tất cả 3 các loại liên từ bao gồm là: Coordinating Conjunctions (liên từ bỏ kết hợp), Correlative Conjunctions (liên từ bỏ tương quan) với Subordinating Conjunctions (liên từ phụ thuộc). As long as phía bên trong nhóm liên từ phụ thuộc.

Lưu ý: Trong giờ đồng hồ Anh có nhiều cụm từ bỏ được dịch nghĩa theo cụm, nếu tách bóc rời các từ đó, nó sẽ tiến hành hiểu theo rất nhiều nghĩa khác nhau.

Ex: She may stay here as long as she likes.

> Các cấu tạo tiếng anh thông dụng

2. Dịch nghĩa từng từ vào cụm

As long as /trạng từ/ miễn làAs /trạng từ/ Nhân vì, nhưAs /liên từ/ vị vì, trên vì, doLong /tính từ/ dài, lâu

 

II. CÁCH SỬ DỤNG THÔNG DỤNG NHẤT

1. as long as" mang ý nghĩa sâu sắc so sánh

Trong trường vừa lòng này, các từ as long as được sử dụng mang ý nghĩa so sánh ( hòa hợp nghĩa của cụm từ as... As)

Ex:

This ruler is as long as my notebook.The fish was as long as my arm.

2. “as long as” cùng với nghĩa trong khoảng thời gian hoặc nghỉ ngơi thời kỳ này 

Cụm tự được thực hiện mang nghĩa về thời hạn để chỉ khoảng thời gian hoặc 1 thời kì ở hiện tại tại

Ex: 

I’ll never forgive you as long as I live.I’ll remember all the good times we had together as long as I live.

3. Tựa như nghĩa với Providing/ provided that cùng với nghĩa miễn là

Cụm trường đoản cú được thể hiện theo đúng như nghĩa thường được dùng nhiều nhất hiện nay, mang nghĩa miễn là

Ex:

You can use my điện thoại cảm ứng thông minh as long as you use it carefully.You can stay here as long as you don’t drink.You can stay here so long as you don’t drink.

4. “as long as” miêu tả độ lâu bền hơn của hành động trong một khoảng chừng thời gian.

Ex: 

The Asian Games can last as long as a month. A cricket trò chơi can last as long as five days.

Giải trí: bài xích hát As long as you love me

Sub lời bài bác hát:

*

III. NHỮNG TỪ LOẠI TƯƠNG TỰ VÀ CÁCH PHÂN BIỆT

1. Unless

Ý nghĩa: Unless có nghĩa tương tự như như if not, cùng với nghĩa “ trừ khi”,

Unless = if not = excep if

Come next week unless I phone ( = if don’t phone/Excep if I phone)

I’ll take the job unless the pay is too low ( = if the pay isn’t too low/Excep if the pay is low)

Khi như thế nào không được sử dụng unless: Unless có thể được sử dụng thay cho if…not khi bọn họ đề cập tới những tình huống ngoại lệ sẽ thay đổi một triệu chứng nào đó. Nhưng chúng ta không sử dụng unless để nói đến sự phủ định của một việc nào đó là lý do chính của tình huống chúng ta nói đến

Ví dụ: My mother will be very upset if I don’t get back tomorrow (Not: My mother will be very upset unless I get back tomorrow)

Nếu tín đồ nói ko trở lại, điều này là lý do chính gây nên sự bất bình của người mẹ người kia – if not sinh sống đây không có nghĩa “trừ phi”)

Ví dụ: She’d look nicer if she didn’t wear so much make-up (Not: She’d look nicer unless she wore so much make-up)

Trong mệnh đề cùng với unless, chúng ta thường dùng thì hiện nay tại nói đến tương lai

I’ll be in all day unless the office phones (Not: unless the office will phone)

2. So long so/ provided (that)/ providing (that) 

Là phần đông thành ngữ tất cả nghĩa “nếu” tuyệt “trong trường vừa lòng mà“, “miễn là“

Ví dụ:

You can take my oto as long as / so long as you drive carefuly

Providing/ provided ( that) she studies hard – she’ll pass her Exams

Sau so long as/ provided that/ providing that chúng ta dùng thì hiện tại để biểu đạt ý tương lai

Ví dụ: I’ll remember that day as long as I live ( Not: as long as I will live)

IV. BÀI TẬP THỰC HÀNH VÀ ĐÁP ÁN

Bài 1: chọn dạng đúng của những câu sau

 

Đề bài

Đáp án

1. You can borrow my car unless/as long as you promise not to lớn drive too fast. (as long as is correst)

2. I"m playing tennis tomorrow unless/providing it rains.

3. I"m playing tennis tomorrow unless/providing it doesn"t rain.

4. I don"t mind if you come home late unless/as long as you come in quietly.

5. I"m going now unless/provied you want me khổng lồ stay.

6. I don"t watch TV unless/as long as I"ve got nothing else to lớn do.

7. Children are allowed to lớn use the swimming pool unless/provided they are with an adult.

8. Unless/provided they are with an adult, children are not allowed khổng lồ use the swimming pool.

Xem thêm: Soạn Bài Miêu Tả Nội Tâm Trong Văn Bản Tự Sự Văn 9, Soạn Bài Miêu Tả Nội Tâm Trong Văn Bản Tự Sự

9. We can sit here in the corner unless/as long as you"d rather sit over there by the window.

Lịch thi đấu World Cup