area nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm area giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của area.

Bạn đang xem: Area là gì


Từ điển Anh Việt

area

/"eəriə/

* danh từ

diện tích, bề mặt

area under crop: diện tích trồng trọt

area of bearing: (kỹ thuật) mặt tì, mặt đỡ

vùng, khu vực

residenial area: khu vực nhà ở

khoảng đất trống

sân trước nhà ở (có hàng rào cách vỉa hè đường)

phạm vi, tầm

wide area of knowledge: tầm hiểu biết rộng

rađiô vùng

area

(Tech) khu vực, bãi, chỗ; phạm vi; diện tích; mặt, diện

area

diện tích

effective a. diện tích hữu hiệu

intrinsic a.(hình học) diện tích trong

lateral a. diện tích xung quanh

phase a. diện tích pha

sectional a. diện tích của thiết diện ngang

sector a. diện tích quạt, diện tích sectơ

surface a. diện tích mặt

tail a. đuôi phân phối, xác suất các độ lệch lớn


Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

area

* kinh tế

địa khu

diện tích

khu

vùng

* kỹ thuật

bãi

biểu đồ

đất

đất nông nghiệp

diện tích

khu đất

khu vực

lãnh thổ

lĩnh vực

miền

phạm vi

quảng trường

sân trong

vỉa

vùng

điện lạnh:

điện tích mặt

xây dựng:

khoảng đất trống

thang suống đường hầm

y học:

khu, vùng, diện tích

toán & tin:

thang xuống đường hầm

vùng nhớ (máy tính)


Từ điển Anh Anh - Wordnet


*

Enbrai: Học từ vựng Tiếng Anh
9,0 MB
Học từ mới mỗi ngày, luyện nghe, ôn tập và kiểm tra.
*

*

Từ điển Anh Việt offline
39 MB
Tích hợp từ điển Anh Việt, Anh Anh và Việt Anh với tổng cộng 590.000 từ.
*

Từ liên quan
Hướng dẫn cách tra cứu
Sử dụng phím tắt
Sử dụng phím để đưa con trỏ vào ô tìm kiếm và để thoát khỏi.Nhập từ cần tìm vào ô tìm kiếm và xem các từ được gợi ý hiện ra bên dưới.Khi con trỏ đang nằm trong ô tìm kiếm,sử dụng phím mũi tên lên <↑> hoặc mũi tên xuống <↓> để di chuyển giữa các từ được gợi ý.Sau đó nhấn (một lần nữa) để xem chi tiết từ đó.
Sử dụng chuột
Nhấp chuột ô tìm kiếm hoặc biểu tượng kính lúp.Nhập từ cần tìm vào ô tìm kiếm và xem các từ được gợi ý hiện ra bên dưới.Nhấp chuột vào từ muốn xem.

Xem thêm: Poka Yoke Là Gì - Hệ Thống Ngăn Ngừa Sai Lỗi Trong Thao Tác


Lưu ý
Nếu nhập từ khóa quá ngắn bạn sẽ không nhìn thấy từ bạn muốn tìm trong danh sách gợi ý,khi đó bạn hãy nhập thêm các chữ tiếp theo để hiện ra từ chính xác.
Privacy Policy|Google Play|Facebook|Top ↑|
*