area tức là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong tiếng Anh. Cách phát âm area giọng bạn dạng ngữ. Từ bỏ đồng nghĩa, trái nghĩa của area.

Bạn đang xem: Area là gì


Từ điển Anh Việt

area

/"eəriə/

* danh từ

diện tích, bề mặt

area under crop: diện tích s trồng trọt

area of bearing: (kỹ thuật) khía cạnh tì, phương diện đỡ

vùng, khu vực vực

residenial area: quanh vùng nhà ở

khoảng đất trống

sân trước nhà ở (có sản phẩm rào phương pháp vỉa hè đường)

phạm vi, tầm

wide area of knowledge: tầm hiểu biết rộng

rađiô vùng

area

(Tech) khu vực vực, bãi, chỗ; phạm vi; diện tích; mặt, diện

area

diện tích

effective a. Diện tích s hữu hiệu

intrinsic a.(hình học) diện tích s trong

lateral a. Diện tích xung quanh

phase a. Diện tích pha

sectional a. Diện tích của tiết diện ngang

sector a. Diện tích quạt, diện tích sectơ

surface a. Diện tích s mặt

tail a. đuôi phân phối, phần trăm các độ lệch lớn


Từ điển Anh Việt - chăm ngành

area

* khiếp tế

địa khu

diện tích

khu

vùng

* kỹ thuật

bãi

biểu đồ

đất

đất nông nghiệp

diện tích

khu đất

khu vực

lãnh thổ

lĩnh vực

miền

phạm vi

quảng trường

sân trong

vỉa

vùng

điện lạnh:

điện tích mặt

xây dựng:

khoảng đất trống

thang suống đường hầm

y học:

khu, vùng, diện tích

toán & tin:

thang xuống đường hầm

vùng nhớ (máy tính)


Từ điển Anh Anh - Wordnet


*

Enbrai: học tập từ vựng tiếng Anh
9,0 MB
Học từ new mỗi ngày, luyện nghe, ôn tập và kiểm tra.
*

*

Từ điển Anh Việt offline
39 MB
Tích hợp từ điển Anh Việt, Anh Anh và Việt Anh với tổng cộng 590.000 từ.
*

Từ liên quan
Hướng dẫn bí quyết tra cứu
Sử dụng phím tắt
Sử dụng phím để đưa con trỏ vào ô search kiếm cùng để né khỏi.Nhập từ buộc phải tìm vào ô tìm kiếm cùng xem những từ được nhắc nhở hiện ra bên dưới.Khi nhỏ trỏ đang phía trong ô tìm kiếm kiếm,sử dụng phím mũi thương hiệu lên <↑> hoặc mũi thương hiệu xuống <↓> để dịch rời giữa các từ được gợi ý.Sau đó dìm (một lần nữa) nhằm xem cụ thể từ đó.
Sử dụng chuột
Nhấp con chuột ô tra cứu kiếm hoặc biểu tượng kính lúp.Nhập từ buộc phải tìm vào ô tìm kiếm kiếm cùng xem những từ được gợi ý hiện ra bên dưới.Nhấp loài chuột vào từ muốn xem.

Xem thêm: Poka Yoke Là Gì - Hệ Thống Ngăn Ngừa Sai Lỗi Trong Thao Tác


Lưu ý
Nếu nhập từ khóa vượt ngắn bạn sẽ không thấy được từ bạn có nhu cầu tìm trong danh sách gợi ý,khi đó các bạn hãy nhập thêm các chữ tiếp sau để hiển thị từ thiết yếu xác.
Privacy Policy|Google Play|Facebook|Top ↑|
*