Anger of Stick 4RebootThe has made more than 30 million users, has resulted in the city, AngerOfStick "latest sequel. Survive ruins of play!

Collect a variety of heroes!Please, the strong anh hùng (Kung Fu blades, weapons, machines, robots, collect 9 types of weapons, warrior types).You can use a total of four colleagues Experience through RPG elements rise above the cấp độ of (EXP) system Stage.The character of the methods used to growLow As Enjoy with your friends, the assessing officers"!Please enjoy fighting their Facebook accounts with their friends.will be updated in a variety of social features.

Bạn đang xem: Tải xuống anger of stick 4 mod apk 1

* Team Battle!You can enjoy the game with a strong automatic function more relaxed và easy Robust auto-battle function.Continuous functions are featured, including air combo.* Other features:objects appear with different abilities.provides more than 600 steps are available.appears in more than 200 types of enemies.

Various weapons.

Various appears heroes owners.

Amazing action combo.

Stickman Defense game where you have full effect AngerOfStick4, like the other series of the hit stick Angry: Restart will not be disappointed!


nếu khách hàng đang tra cứu kiếm áp dụng / trò chơi Action giỏi nhất, thì Anger Of Stick 4 Mod game android 1.1.7 là áp dụng / trò chơi tuyệt vời nhất nhất giành cho bạn.

Phiên bản mới độc nhất của android Anger Of Stick 4 Mod app android 1.1.7 là 1.1.7. Download xuống và cài đặt miễn phí gồm sẵn cho toàn bộ các trang bị Android cung ứng phiên bạn dạng 4.1 trở lên.

Để dễ dàng cài đặt và chạy phiên phiên bản Anger Of Stick 4 Mod app android 1.1.7 trên điện thoại Android, bạn cần 33.37 MB dung tích đĩa trống. Fan dùng rất có thể dễ dàng truy cập APK bằng phương pháp nhấp vào nút download xuống được kể trong nội dung bài viết này.

thiết đặt tất cả những tệp APK app android miễn giá thành chỉ bởi một cú bấm chuột và chúng sẽ được update mãi mãi. Khi nasaconstellation.com được tải đặt, chúng ta không nên phải lo ngại nữa.

chúng tôi thực hiện những kiểm tra bảo mật bổ sung cập nhật để bảo đảm rằng toàn bộ các ứng dụng đều được đánh giá vi-rút và thiết bị Android của công ty luôn an toàn.


Version Code40
Size33.4MB
Permission TextOTHER:Allows access khổng lồ the vibrator.Allows applications to xuất hiện network sockets.Allows applications to access information about networks.Allows applications lớn access information about Wi-Fi networks.Allows using PowerManager WakeLocks khổng lồ keep processor from sleeping or screen from dimming.STORAGE:Allows an application lớn write lớn external storage.Allows an application to lớn read from external storage.PHONE:Allows read only access to phone state, including the phone number of the device, current cellular network information, the status of any ongoing calls, & a các mục of any PhoneAccounts registered on the device.

Xem thêm: Dán Film Ppf Là Gì Chưa? Tổng Hợp Thông Tin Film Ppf Cho Điện Thoại

Langafamaraz-AZbgbn-BDcacsdadeelen-AUen-GBen-INeses-USet-EEeu-ESfafifrfr-CAgl-ESgu-INhehihrhuhy-AMinis-ISitiwjaka-GEkk-KZkm-KHkn-INkoky-KGlo-LAltlvmk-MKml-INmn-MNmr-INms-MYmy-MMnbne-NPnlpa-INplptpt-BRpt-PTrorusi-LKskslsq-ALsrsvswta-INte-INthtltrukur-PKuz-UZvizh-CNzh-HKzh-TWzu
Version1.1.7
PermissionVIBRATEINTERNETACCESS_NETWORK_STATEACCESS_WIFI_STATEWAKE_LOCKWRITE_EXTERNAL_STORAGEBILLINGCHECK_LICENSEREAD_EXTERNAL_STORAGEREAD_PHONE_STATE
Uses implied Featureother.#The tiện ích uses the Global System for thiết bị di động Communications (GSM) telephony radio system.#The tiện ích uses 802.11 networking (Wi-Fi) features on the device.#:
Uses FeatureWi-Fi hardware features:The tiện ích uses 802.11 networking (Wi-Fi) features on the device.
A lot of money