Cho 22,65 gam hh bột tất cả Zn cùng Cu gồm tỉ lệ mol khớp ứng là 5:2 vào dd cất 0,2 mol Fe2(SO4)3. Sau khi các pư xẩy ra hoàn toàn, chiếm được m gam kim loại. Giá trị của m là
Bạn đang xem: Ancol etylic được điều chế từ tinh bột bằng phương pháp

Cho dãy các chất: phenyl axetat, anlyl axetat, metyl axetat, etyl fomat, tripanmitin. Số hóa học trong dãy khi thủy phân trong dung dịch NaOH (dư), đun nóng hình thành ancol là


Hh X bao gồm axit panmitic, axit stearic và axit linoleic. Để trung hoà m gam X bắt buộc 40 mldd NaOH 1M. Khía cạnh khác, nếu đốt cháy trọn vẹn m gam X thì chiếm được 15,232 lít khí CO2 (đktc) và 11,7 gam H2O. Số mol của axit linoleic trong m gam hh X là


Cho 6,72 gam fe vào dd đựng 0,3 mol H2SO4 đặc, lạnh (giả thiết SO2 là sản phẩm khử duy nhất). Sau khi pư xảy ra hoàn toàn, thu được


Hòa tan hoàn toàn 2,7 gam tất cả hổn hợp X tất cả Fe, Cr, A1 bởi dung dịch HC1 dư, thu được 1,568 lít khí H2 (dktc). Khía cạnh khác, mang đến 2,7 gam X phản nghịch ứng trọn vẹn với lúc C12 dư, thu được 9,09 gam muối. Khối lượng A1 trong 2,7 gam X là bao nhiêu?


Cho 5,376 lít khí co (ở đktc) trường đoản cú từ trải qua ống sứ nung lạnh đựng 10,44 gam một oxit sắt đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn. Khí thu được sau phản nghịch ứng bao gồm tỉ khối đối với hiđro bằng 20. Công thức của oxit sắt và phần trăm thể tích của khí CO2 trong hỗn hợp khí sau phản nghịch ứng là


Cho các cặp oxi hoá - khử được bố trí theo chiều tăng mạnh tính oxi hoá của dạng oxi hóa như sau:

Fe2+/Fe, Cu2+/Cu,Fe3+/Fe2+

Phát biểu làm sao sau đấy là đúng?


Dd X chứa những ion: Fe3+, SO42-, NH4+, Cl-. Phân tách dd X thành hai phần bằng nhau:

- Phần một t/d cùng với lượng dư dd NaOH, đun cho nóng thu được 0,672 lít khí (ở dktc) cùng 1,07 gam kết tủa;

- Phần sợ t/ d cùng với lượng dư dd BaC12,thu được 4,66 gam kết tủa.

Tổng cân nặng các muối bột khan thu được lúc cô cạn dd X là (quá trình cô cạn chỉ có nước bay hơi)


Trung hoà 8,2 gam hh bao gồm axit fomic cùng một axit 1-1 chức X nên 100 ml dd NaOH 1,5M. Nếu đến 8,2 gam hh trên t/d với cùng một lượng dư dd AgNO3 vào NH3, đun cho nóng thì thu được 21,6 gam Ag. Tên gọi của X là


Đốt cháy trọn vẹn m gam các thành phần hỗn hợp X bao gồm hai ancol, thu được13,44 lít khí CO2 (đktc) và 15,3 gam H2O. Khía cạnh khác, cho m gam X chức năng với na (dư), thu được 4,48 lít khí H2 (đktc). Giá trị của m là


Cho các chất: saccarozơ, glucozơ, fructozơ, etylfomat, axit fomic cùng anđehit axetic.Trong các chất trên, số chất vừa có công dụng tham gia bội phản ứng tráng bạc tình vừa có tác dụng pư với Cu(OH)2 ở đk thường là


Hh X tất cả tỉ khối đối với H2 là 21,2 tất cả propan, propen cùng propin. Lúc đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol X, tổng khối lượng của CO2 và H2O thu được là


Hh X gồm a1anin cùng axit glutamic. Mang lại m gam X t/d trọn vẹn với dd NaOH (dư), nhận được dd Y chứa (m+30,8) gam muối. Phương diện khác, nếu mang đến m gam X t/d hoàn toàn với dd HC1, chiếm được dd Z đựng (m+36,5) gam muối. Giá trị của m là
Xem thêm: Từ Dễ Nhầm: Delicate & Dedicate Là Gì, Nghĩa Của Từ Dedicate

*

Tầng 2, số công ty 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam