Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt nhân tình Đào Nha-Việt Đức-Việt mãng cầu Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bài Viết: Aggressive là gì
Bạn đang xem: Nghĩa của từ aggressive

*

*

*

*

aggressive /ə”gresiv/ tính từ xâm lược, xâm lăng công kích hay tạo sự, gây gỗ, khiến hấn, hung hăng, hùng hổ (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) tháo dỡ vát, xông xáo, năng nổ danh từ sự xâm lược sự công kích sự khiến sự, sự khiến hấnto assume the aggressive: khiến sựlinh hoạtxâm thựcaggressive agent: tác nhân xâm thựcaggressive agent: hóa học xâm thựcaggressive condition: tình huống xâm thựcaggressive substance: hóa học xâm thựcaggressive water: nước xâm thựcLĩnh vực: xây dựnghung hăngaggressitivity, aggressivexâm thựcaggressive carbon dioxidecác bon đioxit năng độngaggressive waternước (có tính) nạp năng lượng mòncorrosive environment aggressivemôi trường ăn uống mònmaterial aggressive khổng lồ concretechất bào mòn bê tông


*

aggressive

Từ điển Collocation

aggressive adj.

1 likely to fight/argue with other people

VERBS be, feel, look, seem, sound | become, get | make sb Watching violence on TV makes some children more aggressive.

ADV. extremely, particularly, really, very | increasingly | quite, rather | openly Her mood became openly aggressive when his name was mentioned.

PREP. towards He warned that his dog was aggressive towards strangers.

2 behaving in a determined way

VERBS be

ADV. extremely, highly, very the company”s highly aggressive sale techniques | fairly, somewhat

Từ điển WordNet

adj.
Xem thêm: Cách In 2 Trang Trên 1 Mặt Giấy Trong Pdf, Cách Để In Nhiều Trang Một Mặt Trong Adobe Reader

having or showing determination và energetic pursuit of your ends

an aggressive businessman

an aggressive basketball player

he was aggressive với imperious; positive in his convictions

aggressive drivers

English Synonym cùng Antonym Dictionary

syn.: belligerent combative hostile militant offensiveant.: defensive

Anh-Việt | Nga-Việt | Lào-Việt | Trung-Việt | học tập từ | Tra câu

Thể Loại: chia sẻ Kiến Thức cùng Đồng
Bài Viết: Aggressive Là Gì – Aggressive Trong giờ Tiếng Việt

Thể Loại: LÀ GÌ

Nguồn Blog là gì: https://nasaconstellation.com Aggressive Là Gì – Aggressive Trong tiếng Tiếng Việt