Axit nitric bao gồm tính lão hóa mạnh, rất có thể oxi hóa được đa số các kim loại như Cu, Ag,… (trừ Au, Pt). Lúc đó kim loại bị oxi hóa đến cả oxi hóa tối đa và sinh sản muối nitrat.

Xem video clip hướng dẫn chi tiết


a. Kim loại chức năng với HNO3 đặc

Khi các kim loại chức năng với hỗn hợp HNO3 quánh thì sản phẩm khử chế tạo ra thành là NO2. -Ví dụ: Mg + 4HNO3(đặc)