... Vấn đáp đúng: Tính: 48, 75 – 8, 75 – 12 ,5 – 7 ,5 = ? A 60 B 42 C.24 D.20 Câu 3: Đúng ghi Đ, sai ghi S a) 36 – 4 ,5 + 1 ,5 b) 36 – 4 ,5 + 1 ,5 = 36 – = 36 – (4 ,5 – 1 ,5) = 30 = 36 - = 33 Câu 4: Khoanh ... ? A 888,5m B 56 0m C 8,885km D 5, 6km B 143, 85  C 15, 25  D 152 ,5  B 14,90  C 149  D 14,90  Câu 2: Đúng ghi Đ, không nên ghi S: a) 124, 15 + 9 ,5 + 18, 85 = A 14 35  b) 130 ,5 + 9,8 + 7 ,5 + 1,2 A 248 ... 18 ĐỀ (B) Câu 1; Đúng ghi Đ, không đúng ghi S Điền vệt (>, = trăng tròn 050 m 20km 5m = 20 050 m 20km 5m 3015g 3kg 15g =...


Bạn đang xem: 36 đề thi toán lớp 3

*

*

... 2/ Caực soỏ : 28,81 ,37 ,72 ,39 , 93 vieỏt theo thửự tửù tửứ beự ủeỏn lụựn laứ: A 28, 37 , 39 , 72, 81, 93 C 37 , 28, 39 , 72, 93 , 81 B 93, 81,72, 39 , 37 , 28 D 39 , 93, 37 , 72, 28, 81 3/ x – = A 24 B C ... A.23dm B.23cm Biểu thức x + 35 bao nhiêu? C.43dm D.43cm A.55 C.50 D.40 B.60 12cm xăng ti mét? A.1cm B.4cm C.2dm 4.Cho dãy số: 43, 39 , 35 , ., , hai số là: D.6cm A .35 ; 34 D .30 ; 33 trăng tròn dm B 37 ; 38 ... – 43 37 + 48 459 – 25 4 23 + 202 bài 2: Điền vết , = vào khu vực chấm: ( 1đ) 7mm + 3mm ……1cm km……… 2m bài bác 3: Tỡm x: ( 1đ) X + 142 = 546 X – 234 = 561 bài xích 4:(2đ) Em Khiờm cao 98 centimet Nhi cao em 3dm...
*

... TUYỂN TẬP CÁC DẠNG ĐỀ ÔN TẬP CUỐI NĂM – TOÁN LỚP 2 71 Đề ôn luyện loại (Theo chuẩn KTKN) 31 + 25 90 – 23 81 – 40 42 + 45 32 + 29 bài bác 17 9: Tỡm ... CÁC DẠNG ĐỀ ÔN TẬP CUỐI NĂM – TOÁN LỚP 2 71 Đề ôn luyện loại (Theo chuẩn chỉnh KTKN) a) 21 + 35 = 40 + 13 , 15 , 16 , 17 b) 92 - 33 , 35 , 45 , 46 c) 75 + 13 71 Đề ôn luyện nhiều loại (Theo chuẩn KTKN) bài bác 262: điền số, dấu: 26 +  = 41 + 56  - 27 = 15 + 21 95 -  = 23 + 31 96 -  52 11,766 24
*

21 1,361 1
*Xem thêm: Quan Vũ Chém Hoa Hùng - Tam Quốc Diễn Nghĩa, Quan Vũ Trảm Hoa Hùng