Chọn mônTất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử và Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên và xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc phòng an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên
*

Chọn mônTất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử và Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên và xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc phòng an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên
Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử và Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên và xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc phòng an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên
*

*

*

2x2 + 15 = 47

2x2 = 47 - 15

2x2 = 32

x2 = 32 : 2 

x2 = 16

\(\Rightarrow\orbr{\begin{cases}x^2=4^2\\x^2=\left(-4\right)^2\end{cases}\Rightarrow\orbr{\begin{cases}x=4\\x=-4\end{cases}}}\)


*

TÍNH NHANH : (1978 X 1979 + 1980 X 21 +1958) / (1980 x 1979 - 1978 x 1979)

Rút gọn : (5mũ2 x 6 mũ2 x 16 mũ2 + 6 mũ2 x 12 mũ2 x 15 mũ2) / (2 x 6 mũ2 x 10 mũ4 -81 mũ2 x960 mũ3)

giúp mình nhanh mình tích cho


\(1.\left(x^3-1\right)\left(x^2+1\right)=0\)

\(\left\{{}\begin{matrix}x^3-1=0\\x^2+1=0\end{matrix}\right.\)

\(\left\{{}\begin{matrix}x^3=1\\x^2=-1\left(kxđ\right)\end{matrix}\right.\)

x=1

vậy ...

Bạn đang xem: 2x mũ 2

\(2.\left(2x+6\right)\left(3x^2-12\right)=0\)

\(\left\{{}\begin{matrix}2x+6=0\\3x^2-12=0\end{matrix}\right.\)

\(\left\{{}\begin{matrix}2x=-6\\3x^2=12\end{matrix}\right.\)

\(\left\{{}\begin{matrix}x=-3\\x^2=4\end{matrix}\right.\)

\(\left\{{}\begin{matrix}x=-3\\x=2\\x=-2\end{matrix}\right.\)

vậy ...


Rút gọn

(-2x-1)×(x 2-x-3)-(x+2)×(x+1)mũ2

Tìm x

(X+2)×(x-1)-(x-3)×(x+2)=3

x mũ2 +11x-13=0

2x mũ2-5x+2=0

Giúp mk vs mk dg cần gấp


1. (-2x - 1)(x2 - x - 3) - (x + 2)(x + 1)2

= -2x3 + 2x2 + 6x - x2 + x + 3 - (x + 2)(x2 + 2x + 1)

= -2x3 + x2 + 7x + 3 - x3 - 2x2 - x - 2x2 - 2x - 2

= -3x3 - 3x2 + 4x + 1

2. (x + 2)(x - 1) - (x - 3)(x + 2) = 3

=> (x + 2)(x - 1 - x + 3) = 3

=> (x + 2).0 = 3

...(xem lại đề)


\(\left(x+2\right)\left(x-1\right)-\left(x-3\right)\left(x+2\right)=3\)

\(\Leftrightarrow\left(x+2\right)\left(x-1-x+3\right)=3\)

\(\Leftrightarrow2\left(x+2\right)=3\)

\(\Leftrightarrow x+2=\frac{3}{2}\)

\(\Leftrightarrow x=\frac{3}{2}-2\)

\(\Leftrightarrow x=-\frac{1}{2}\)


CMR các bt sau có gtri âm vs mọi gtri của x:

1, A= -x mũ2 2-2x-2

2, B=-x mũ2 -4x-7

3, C= -x mũ2 -6x -11


1) câu này sai đề hả bn? -.-

\(2)B=-x^2-4x-7\)

\(B=-\left(x^2+4x+7\right)\)

\(B=-\left(x^2+4x+4+3\right)\)

\(B=-\left<\left(x+2\right)^2+3\right>\)

\(B=-\left(x+2\right)^2-3\)

Vậy biểu thức trên luôn âm với mọi giá trị của x.

Xem thêm: Skill Set Definition & Meaning, Skillset Or Skill Set

\(3)C=-x^2-6x-11\)

\(C=-\left(x^2+6x+11\right)\)

\(C=-\left(x^2+6x+9+2\right)\)

\(C=-\left<\left(x+3\right)^2+2\right>\)

\(C=-\left(x+3\right)^2-2\)

Vậy biểu thức trên luôn âm với mọi x.


CMR các bt sau có gtri âm vs mọi gtri của x:

1, A= -x mũ2 2-2x-2

2, B=-x mũ2 -4x-7

3, C= -x mũ2 -6x -11


\(5x\left(x-3\right)=x-3\)

\(\Rightarrow5x\left(x-3\right)-\left(x-3\right)=0\)

\(\Rightarrow\left(x-3\right)\left(5x-1\right)=0\)

\(\Rightarrow\orbr{\begin{cases}x-3=0\\5x-1=0\end{cases}\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x=3\\x=\frac{1}{5}\end{cases}}}\)


\(\left(1-2x\right)^2=9\)

\(\Rightarrow\left(1-2x\right)^2=3^2\)

\(\Rightarrow1-2x=3\)

\(\Rightarrow-2x=2\)

\(\Rightarrow x=-1\)


(1-2x)2=9

(1-2x)2-9=0

(1-2x)2 -32 = 0

<(1-2x)-3><(1-2x)+3>=0

\(\orbr{\begin{cases}\left(1-2x\right)-3=0\\\left(1-2x\right)+3=0\end{cases}}\)\(\orbr{\begin{cases}x=-1\\x=2\end{cases}}\)

Vậy nghiệm của pt là x=-1 hoặc x=2


Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử và Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên và xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc phòng an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên