Chọn mônTất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử với Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên cùng xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc phòng an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên
*

Chọn mônTất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử với Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên cùng xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc chống an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên
Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử cùng Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên cùng xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc phòng an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên
*

*

*

2x2 + 15 = 47

2x2 = 47 - 15

2x2 = 32

x2 = 32 : 2 

x2 = 16

(Rightarroworbregincasesx^2=4^2\x^2=left(-4 ight)^2endcasesRightarroworbregincasesx=4\x=-4endcases)


*

TÍNH cấp tốc : (1978 X 1979 + 1980 X 21 +1958) / (1980 x 1979 - 1978 x 1979)

Rút gọn gàng : (5mũ2 x 6 mũ2 x 16 mũ2 + 6 mũ2 x 12 mũ2 x 15 mũ2) / (2 x 6 mũ2 x 10 mũ4 -81 mũ2 x960 mũ3)

giúp mình nhanh mình tích cho


(1.left(x^3-1 ight)left(x^2+1 ight)=0)

(left{eginmatrixx^3-1=0\x^2+1=0endmatrix ight.)

(left{eginmatrixx^3=1\x^2=-1left(kxđ ight)endmatrix ight.)

x=1

vậy ...

Bạn đang xem: 2x mũ 2

(2.left(2x+6 ight)left(3x^2-12 ight)=0)

(left{eginmatrix2x+6=0\3x^2-12=0endmatrix ight.)

(left{eginmatrix2x=-6\3x^2=12endmatrix ight.)

(left{eginmatrixx=-3\x^2=4endmatrix ight.)

(left{eginmatrixx=-3\x=2\x=-2endmatrix ight.)

vậy ...


Rút gọn

(-2x-1)×(x 2-x-3)-(x+2)×(x+1)mũ2

Tìm x

(X+2)×(x-1)-(x-3)×(x+2)=3

x mũ2 +11x-13=0

2x mũ2-5x+2=0

Giúp mk vs mk dg buộc phải gấp


1. (-2x - 1)(x2 - x - 3) - (x + 2)(x + 1)2

= -2x3 + 2x2 + 6x - x2 + x + 3 - (x + 2)(x2 + 2x + 1)

= -2x3 + x2 + 7x + 3 - x3 - 2x2 - x - 2x2 - 2x - 2

= -3x3 - 3x2 + 4x + 1

2. (x + 2)(x - 1) - (x - 3)(x + 2) = 3

=> (x + 2)(x - 1 - x + 3) = 3

=> (x + 2).0 = 3

...(xem lại đề)


(left(x+2 ight)left(x-1 ight)-left(x-3 ight)left(x+2 ight)=3)

(Leftrightarrowleft(x+2 ight)left(x-1-x+3 ight)=3)

(Leftrightarrow2left(x+2 ight)=3)

(Leftrightarrow x+2=frac32)

(Leftrightarrow x=frac32-2)

(Leftrightarrow x=-frac12)


CMR các bt sau gồm gtri âm vs đông đảo gtri của x:

1, A= -x mũ2 2-2x-2

2, B=-x mũ2 -4x-7

3, C= -x mũ2 -6x -11


1) câu này không nên đề hả bn? -.-

(2)B=-x^2-4x-7)

(B=-left(x^2+4x+7 ight))

(B=-left(x^2+4x+4+3 ight))

(B=-left)

(B=-left(x+2 ight)^2-3)

Vậy biểu thức trên luôn luôn âm với đa số giá trị của x.

Xem thêm: Skill Set Definition & Meaning, Skillset Or Skill Set

(3)C=-x^2-6x-11)

(C=-left(x^2+6x+11 ight))

(C=-left(x^2+6x+9+2 ight))

(C=-left)

(C=-left(x+3 ight)^2-2)

Vậy biểu thức trên luôn luôn âm với mọi x.


CMR các bt sau bao gồm gtri âm vs đa số gtri của x:

1, A= -x mũ2 2-2x-2

2, B=-x mũ2 -4x-7

3, C= -x mũ2 -6x -11


(5xleft(x-3 ight)=x-3)

(Rightarrow5xleft(x-3 ight)-left(x-3 ight)=0)

(Rightarrowleft(x-3 ight)left(5x-1 ight)=0)

(Rightarroworbregincasesx-3=0\5x-1=0endcasesLeftrightarroworbregincasesx=3\x=frac15endcases)


(left(1-2x ight)^2=9)

(Rightarrowleft(1-2x ight)^2=3^2)

(Rightarrow1-2x=3)

(Rightarrow-2x=2)

(Rightarrow x=-1)


(1-2x)2=9

(1-2x)2-9=0

(1-2x)2 -32 = 0

<(1-2x)-3><(1-2x)+3>=0

(orbregincasesleft(1-2x ight)-3=0\left(1-2x ight)+3=0endcases)(orbregincasesx=-1\x=2endcases)

Vậy nghiệm của pt là x=-1 hoặc x=2


Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử cùng Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên cùng xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc chống an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên