Hai tam giác cân nhau là nhị tam giác mà ba cạnh của tam giác này bằng bố cạnh của tam giác kia và cha góc đối lập với ba cạnh ấy của tam giác này bằng ba góc đối lập với b a cạnh của tam giác kia.

Bạn đang xem: 2 tam giác bằng nhau


*

Hai tam giác cân nhau là nhì tam giác có các cạnh tương xứng bằng nhau, các góc khớp ứng bằng nhau.


Để kí hiệu sự đều bằng nhau của tam giác (ABC) với tam giác (A"B"C") ta viết:

(∆ABC= ∆A"B"C".)

Ví dụ:

(Delta ABC = Delta A"B"C") ( Leftrightarrow left{ eginarraylwidehat A = widehat A"\widehat B = widehat B"\widehat C = widehat C"\AB = A"B"\AC = A"C"\BC = B"C"endarray ight.)

Trong kia (A,,A") là nhì đỉnh tương ứng, (AB,,A"B") là nhì cạnh tương ứng, (widehat A,widehat A") là nhị góc tương ứng.


*

Lưu ý

 Khi kí hiệu sự đều bằng nhau của hai tam giác, các chữ loại chỉ tên những đỉnh khớp ứng được viết theo cùng thứ tự 


2. Một trong những dạng toán hay gặp

Dạng 1: Từ hai tam giác bởi nhau, khẳng định các cạnh bằng nhau, các góc bởi nhau. Tính độ dài đoạn thẳng, số đo góc.

Phương pháp:

Căn cứ vào các đỉnh khớp ứng của nhị tam giác đều bằng nhau để xác minh các yếu ớt tố yêu cầu thiết.

Dạng 2: Viết những cặp tam giác cân nhau khi cho những cặp góc, cặp cạnh bởi nhau

Phương pháp: phụ thuộc vào các cặp góc, những cặp cạnh bằng nhau ta viết những cặp tam giác bởi nhau theo như đúng thứ tự các đỉnh tương ứng.

Xem thêm: Bí Quyết Cai Thuốc Lá - Quyết Tâm Từ Bỏ Thuốc Lá Trong Năm Mới


*
Bình luận
*
phân tách sẻ
>> (Hot) Đã gồm SGK lớp 7 kết nối tri thức, chân trời sáng tạo, cánh diều năm học bắt đầu 2022-2023. Coi ngay!
Bài tiếp sau
*

*
*
*
*
*
*
*
*

sự việc em gặp mặt phải là gì ?

Sai bao gồm tả Giải khó khăn hiểu Giải sai Lỗi không giống Hãy viết cụ thể giúp nasaconstellation.com


Cảm ơn chúng ta đã thực hiện nasaconstellation.com. Đội ngũ giáo viên cần nâng cao điều gì để chúng ta cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại thông tin để ad rất có thể liên hệ với em nhé!


Đăng ký kết để nhận giải mã hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép nasaconstellation.com gởi các thông báo đến các bạn để nhận được các giải thuật hay cũng giống như tài liệu miễn phí.